ناامنی ایراد بزرگ نرم افزارهای کدباز (Open Source)

کد راه اندازی وب سایت: 5

تاریخ: یك شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1398

هیچ گرانی بی‌حکمت و هیچ ارزانی بی‌علت نیست

ناامنی ایراد بزرگ نرم افزارهای کدباز (Open Source)

 

هیچ گرانی بی‌حکمت و هیچ ارزانی بی‌علت نیست

حفره های امنیتی در نرم افزارها و سرویس ها موضوع جدیدی به حساب نمی آیند ولی باید درنظر داشت استفاده از نرم‌افزارهای کد باز (Open Source) ریسک هک شدن سایت را به بالاترین حد می رساند و به هیچ وجه برای سازمان ها و شرکت هایی که قصد راه اندازی سایت دارند پیشنهاد نمی گردد.

معایب نرم‌افزارهای کد باز (Open Source):

🔹 همه اشخاص به تمامی کدهای برنامه، ساختار بانک‌های اطلاعاتی، معماری نرم‌افزاری و مسائل امنیتی نرم افزارهای کدباز دسترسی کامل دارد

🔹 درصورت نصب پچ امنیتی احتمال ایجاد باگ های جدید و غیرفعال شدن تعدادی از ماژول ها و بهم ریختگی سایت وجود دارد

🔹 هزینه پشتیبانی سایت در طولانی مدت بسیارزیاد می باشد

🔹 تغییرات خاص در آن بشدت هزینه بر می باشد

 

نمونه هایی از ضعف امنیتی دو نرم افزار کدباز


باگ خطرناک وردپرس

پچ امنیتی ورد پرس

باگ امنیتی وردپرس

 

باگ خطرناک دروپال

پچ امنیتی دروپال

باگ امنیتی دروپال

ارسال نظر