برچسب ها

آموزش ورود محتوا در پورتال توربو وب

در این آموزش نشان داده شده که چطور با سهولت و سادگی ورود محتوا در پورتال توربو وب انجام می گیرد. تعدادی از قابلیت های مورد نیاز در این آموزش بیان شده است و گزینه های تخصصی با توجه به نیاز مشتری آموزش داده می شود.

اطلاعات بیشتر